Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την ‘’Προμήθεια σαράντα (40) Περιπολικών Οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick-up” συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)” που ανακοινώθηκε την 19/10/2016 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχε στη διαδικασία/ υπέβαλλε προτάσεις ο παρακάτω οικονομικός φορέας:

 

  • Lancia Jeep Hellas S.A    

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις (Ερωτηματολόγιο Τεχνικού Διαλόγου), που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

 

  • Παρατήρηση_Lancia Jeep Hellas S.A

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ερωτηματολόγιο LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ552.34 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL