Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανανέωση συμβολαίου συντήρησης προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και ΜΠΥ ΥΝΑΝΠ για το έτος 2016.

2.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων.

3.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στον εξής τηλεφωνικό αριθμό: 2131374297, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και ΜΠΥ ΥΝΑΝΠ για το έτος 2016 » μέχρι και την  25–11–2016  και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 351, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές726.11 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL