Διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια επίπλων γραφειακού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων  #70.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και προβλεπόμενων κρατήσεων), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημ/νία: 07-12-2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.
Τόπος διενέργειας: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά.
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 317.

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΑΔΑ: ΩΠΚΗ4653ΠΩ-5Γ0)614.41 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL