Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών Τεχνουργείων ΑΕΝ/Μ/Ασπροπύργου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #9.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στον εξής τηλεφωνικό αριθμό: 2105575986, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια υλικών Τεχνουργείων ΑΕΝ/Μ/Ασπροπύργου» μέχρι και την  05–12–2016  και ώρα 11:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.»

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Απαιτήσεις 30 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL