Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια συσσωρευτών δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού προς κάλυψη αναγκών Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένων Νόμιμων Κρατήσεων και απαλασσόμενου Φ.Π.Α.).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στο εξής τηλέφωνο: 210 8231393, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια συσσωρευτών δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού προς κάλυψη αναγκών Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» μέχρι και την 05-12-2016 και ώρα 11:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Γρ. 608, στην Ακτή Βασιλειάδη, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL