Παράταση Διενέργειας ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι η διενέργεια ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 03-02-2017.

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Τεχνικού Διαλόγου (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) ή/και να καταθέσουν αίτημα για διευκρινίσεις  στο Γρ. 422 της ΔΙΠΕΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 εντός Λιμένα Πειραιώς) μέχρι και την Παρασκευή 03-02-2017, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.yen.gr) στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις  -> Δημόσιες Διαβουλεύσεις Έργων. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new)

ΣυνημμένοΜέγεθος
Παράτασης ΕΣΟΘΕ (ΑΔΑ ΨΡΤΝ4653ΠΩ-Σ17)650.26 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL