Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 08-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για  τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την υποβοήθηση της Επιτροπής  Παραλαβών Ειδών – Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2016, για την Α.Π.: 2833.1-2/35097/05-11-2016 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Απόφαση Κατακύρωσης κ. ΥΝΑΝΠ.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL