Παροχή Διευκρινίσεων Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 Σε συνέχεια της ΑριΘ. Πρωτ. : 2833.1-3/99790/2016/22-11-2016 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. (ΑΔΑ : 7ΙΤ94653ΠΩ-ΡΗ2, ΑΔΑΜ : 16PROC005434630) με τίτλο : «Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) πλαστικών καρτών μετά των παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων #64.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)», διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

(α) ο τύπος εκτύπωσης των καρτών να είναι OFFSET,

(β) το κάθε LAMINATION RIBBON (top-bottom), προορίζεται για 710 κάρτες, και,

(γ) όσον αφορά τα στοιχεία εκτύπωσης του εξειδικευμένου ολογράμματος, να είναι σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ259.34 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL