Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία:   16–01– 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄

Τόπος διενέργειας: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL