Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη για την02-01-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) διενέργεια  ανοικτής και δημόσιας κλήρωσης με σκοπό τη συγκρότηση έκτακτης πενταμελούς επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)»

 

αναβλήθηκε για την 09-01-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL