Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης έτους 2017, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ

Ανακοινώνεται ότι στις 25/01/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ. θα γίνει κλήρωση μεταξύ όλων των στελεχών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, προκειμένου αναδειχθούν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Κλήρωσης Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, έτους 2017.

Κατηγορία:


Wildcard SSL