Διενέργεια πρόχειρου μειδοτικού διαγωνισμού

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί σε πρόχειρο μεοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Φεβρουαρίου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Ημ/νία:   31/01/2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ

Τόπος Διεξαγωγής: ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά , Θέση Παλατάκι , Πύλη Ε11, Όροφος 2ος

 

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL