Συνάντηση Αξιολόγησης και Προγραμματισμού της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης « ΠΟΣΕΙΔΩΝ »

Συνάντηση Αξιολόγησης και Προγραμματισμού 
της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης « ΠΟΣΕΙΔΩΝ »
 
  Την 25 και 26/01/2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα υπό το  συντονισμό της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η διεθνής συνάντηση για την Αξιολόγηση της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» έτους 2016 και τον προγραμματισμό της ομώνυμης Επιχείρησης έτους 2017.
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 22 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Χώρου Schengen, εκπρόσωποι της Ευρ. Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης του Ασύλου (EASO), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Έλεγχο της Αλιείας (EFCA), της EUROPOL, της INTERPOL και του NATO ως επίσης πολυμελής αντιπροσωπεία από διάφορα τμήματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) συμπεριλαμβανομένου και του Γραφείου Συνδέσμου FRONTEX στον Πειραιά. Από Ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν εκπρόσωποι των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) καθώς και οι Τοπικοί Συντονιστές 8 Λιμενικών Αρχών που συμμετέχουν στην εν λόγω Επιχείρησης και οι Αξιωματικοί ΕΛ.ΑΣ. που έχουν οριστεί επικεφαλής των ομάδων αφενημέρωσης.
 
Κατά τη συνάντηση αξιολόγησης συζητήθηκαν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν καθώς και οι προτεινόμενες λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες εξήραν τη συνεργασία και τη φιλοξενία των Ελληνικών Αρχών, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού των στελεχών τους ενώ εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους κατά το 2017. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των εργασιών σχεδιασμού, καταρτίστηκε ο αρχικός προγραμματισμός της συμμετοχής επιχειρησιακών μέσων και εμπειρογνωμόνων των Κ-Μ της Ε.Ε.  
 
Επισημαίνεται ότι η Μικτή Ευρωπαϊκή Επιχείρηση «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» διεξάγεται σε συνεχή βάση από το Μάιο 2008, υπό το συντονισμό των Αρχηγείων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ΕΛ.ΑΣ., υπό την εποπτεία του FRONTEX και με τη συμμετοχή προσωπικού και επιχειρησιακών μέσων των Κ-Μ της Ε.Ε. Απώτερος σκοπός της Επιχείρησης είναι η υποστήριξη της Ελλάδος στη διαχείριση των αυξημένων πιέσεων και προκλήσεων που εκδηλώνονται στα εξωτερικά της σύνορα, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο.
 
Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα www.hcg.gr

Wildcard SSL