Ανάλυση Περιστατικών Ρύπανσης και αποφάσεων επιβολής προστίμων-καταλογισμών σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος για το έτος 2016

Ανάλυση Περιστατικών Ρύπανσης και αποφάσεων επιβολής προστίμων-καταλογισμών σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος για το έτος 2016
 
Ανακοινώνεται ότι, από τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συντάχθηκε φυλλάδιο το οποίο περιέχει πίνακες και διαγράμματα με αναλύσεις των αποφάσεων επιβολής προστίμων – καταλογισμών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2016 και αφορούν διαπιστωθείσες παραβάσεις στον τομέα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. 
 
Το εν λόγω φυλλάδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr και www.yen.gr προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL