Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για το έργο Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ - ΧΙΟΥπου ανακοινώθηκε την 09/11/2016 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  •  «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
  • «TRANSAS MARINE LIMITED»
  • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ»
  • «TRADETECH»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις (Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης), που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

  • Δημόσια Διαβούλευση_ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
  • Δημόσια Διαβούλευση_«TRANSAS MARINE LIMITED»
  • Δημόσια Διαβούλευση_«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ»
ΣυνημμένοΜέγεθος
EDUCATIONAL SYSTEMS LTD.pdf490.85 KB
TRANSAS MARINE LIMITED.pdf165.63 KB
LAB HELLAS LTD.pdf346.27 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL