Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για το έργο “Προμήθεια σαράντα (40) Περιπολικών Οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick-up” που ανακοινώθηκε την 29/12/2016 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

  • «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ “cylinder” Μ.Ι.Κ.Ε»
  • «Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.»
  • «ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις (Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης), που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

  • Δημόσια Διαβούλευση_ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ “cylinder” Μ.Ι.Κ.Ε»
  • Δημόσια Διαβούλευση_«Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.»
  • Δημόσιας Διαβούλευση_«ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ»

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
CYLINDER Μ.Ι.Κ.Ε.pdf270.21 KB
Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ.pdf317.77 KB
TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.pdf277.91 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL