Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

1.  Την πρόσληψη ενός  (01) έκτακτου Πλοηγού  για την πλοήγηση πλοίων στους λιμένες δικαιοδοσίας Πλοηγικού Σταθμού Βόλου και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των λιμένων Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδας  ,  για  χρονικό  διάστημα  οκτώ  (08)  μηνών  με  σκοπό  την  κάλυψη  έκτακτων  υπηρεσιακών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ) .

2.  Την πρόσληψη ενός (01) έκτακτου κυβερνήτη πλοηγίδας για το πλωτό μέσο Π.Υ 61 Π.Σ. ΒΟΛΟΥ του    λιμένα  Βόλου  (Βόλος/Κεντρικός  Λιμένας)  για  χρονικό  διάστημα  οκτώ  (08)  μηνών  με  σκοπό  την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ) . 

Κατηγορία:


Wildcard SSL