Έλεγχοι στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου

Έλεγχοι στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου

Μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν, βραδινές ώρες χθες, στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου από κλιμάκιο του Γραφείου Αλιείας και του Β΄ Λιμενικού Τμήματος Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, βεβαιώθηκαν:

1)     μία αλιευτική παράβαση σε Α/Κ σκάφος για αλιεία και εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα διακοσίων δέκα οκτώ (218) κιλών βακαλάου (14-16 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

2)     μία αλιευτική παράβαση σε εταιρεία για εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα διακοσίων δέκα οκτώ (218) κιλών βακαλάου (14-16 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

3)     μία αλιευτική παράβαση σε Α/Κ σκάφος για αλιεία και εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα εκατόν τριάντα οκτώ (138) κιλών βακαλάου (14-15 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

4)     μία αλιευτική παράβαση σε εταιρεία για εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα εκατόν τριάντα οκτώ (138) κιλών βακαλάου (14-15 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

5)     μία αλιευτική παράβαση σε Α/Κ σκάφος για αλιεία και εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα δέκα (10) κιλών βακαλάου (13-15 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

6)     μία αλιευτική παράβαση σε μεταφορέα για μεταφορά προς πώληση αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα δέκα (10) κιλών βακαλάου (13-15 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

7)     μία αλιευτική παράβαση σε Α/Κ σκάφος για αλιεία και εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα τετρακοσίων είκοσι (420) κιλών βακαλάου (13-15 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

8)     μία αλιευτική παράβαση σε Α/Κ σκάφος για αλιεία και εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα διακοσίων πενήντα δύο (252) κιλών βακαλάου (14-15 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),  

9)     μία αλιευτική παράβαση σε Α/Κ σκάφος για αλιεία και εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα δέκα (10) κιλών βακαλάου (15-16 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

10)μία αλιευτική παράβαση σε Α/Κ σκάφος για αλιεία και εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα εκατόν σαράντα (140) κιλών μαρίδας (5-6 εκ. αντί του προβλεπόμενου 8 εκ.),

11)μία αλιευτική παράβαση σε έμπορογια εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα εκατόν σαράντα (140) κιλών μαρίδας (5-6 εκ. αντί του προβλεπόμενου 8 εκ.),

12)μία αλιευτική παράβαση σε Α/Κ σκάφος για αλιεία και εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα δέκα οκτώ (18) κιλών βακαλάου (14-15 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

13)μία αλιευτική παράβαση σε έμπορο για εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα δέκα οκτώ (18) κιλών βακαλάου (14-15 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

14)μία αλιευτική παράβαση σε Α/Κ σκάφος για αλιεία και εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα δέκα οκτώ (18) κιλών βακαλάου (13-14 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

15)μία αλιευτική παράβαση σε έμπορο για εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα δέκα οκτώ (18) κιλών βακαλάου (13-14 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.) και

16)μία αλιευτική παράβαση σε Α/Κ σκάφος για αλιεία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα δέκα (10) κιλών μουσμουλιών (11-12 εκ. αντί του προβλεπόμενου 17 εκ.).

Προανακρίσεις διενεργούνται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα, συνολικής ποσότητας 1.235 κιλών, αποδόθηκαν σε ευαγή ιδρύματα.

 

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL