Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην αποκατάσταση ελλείψεων ανελκυστήρα Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας και συντήρηση αυτού για το έτος 2017.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.600,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ στα εξής τηλέφωνα: 2105565597-2105565592-2105565586, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την αποκατάσταση ελλείψεων ανελκυστήρα Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας και συντήρηση αυτού για το έτος 2017» μέχρι και την 10–04–2017 και ώρα 11:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις κτιριακές εγκαταστάσεις Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Κανελλοπούλου 10, Ελευσίνα, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ασανσερ542.98 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL