Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων εντός του 2017 που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών επιχειρησιακών μέσων Κ.Λ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.400,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ στο εξής τηλέφωνο: 2665099432, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη:  «Προσφορά για την μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων εντός του 2017 που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών επιχειρησιακών μέσων Κ.Λ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» μέχρι και την 31–03–2017 και ώρα 11:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις κτιριακές εγκαταστάσεις Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσασς ΤΚ 46100, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL