Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων εντός του 2017 που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών επιχειρησιακών μέσων Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #6.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ στο εξής τηλέφωνο : 26613 - 65222, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων εντός του 2017 που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών επιχειρησιακών μέσων Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» μέχρι και την 06-04-2017 και ώρα 11:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις κτιριακές εγκαταστάσεις Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Νέο Λιμάνι Κερκύρας, Τ.Κ.: 491 00, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL