Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του ΚΝΕ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.888,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Δ΄ στους  εξής τηλεφωνικούς αριθμούς: 213-1374248 & 213-1374231, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του ΚΝΕ » μέχρι και την 11–04–2017 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.322 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL