Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Μ.Π.Υ. και Ι.Δ.Α.Χ. του ΥΝΑΝΠ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΟΔ Β΄, στο εξής τηλέφωνο: 2131374297, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά στη συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Μ.Π.Υ. και Ι.Δ.Α.Χ. του ΥΝΑΝΠ» μέχρι και την 05-05-2017 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 352 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL