ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./ Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΟΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (νομίμως εκπροσωπούμενης)
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας
Περιγραφή Παράβασης: 

ΤΗΝ 01-03-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 01:30 ΣΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΡΑΜΠΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΌΡΤΩΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΔΧ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΧΥ-2825 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ -ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 000072/28-02-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ) ΠΡΟΣ ΄ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ  ΄΄ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  & ΣΙΑ ΟΕ΄΄ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ (41) ΚΙΛΑ ΙΧΘΥΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΄΄SOLEA SOLEA΄΄ (ΓΛΩΣΣΑ) ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 18 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1967/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
3 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL