Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών για την επισκευή των αξονικών συστημάτων Πλωτού Σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ-413).

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #15.000,00€#, (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Κ.Λ. Ελευσίνας/ΠΠΛΣ 413) στο εξής τηλέφωνο : 210 5565581, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την επισκευή αξόνων ΠΠΛΣ 413 για τις ανάγκες του Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ/ΤΠΧΜ/ΠΠΛΣ-413» μέχρι και την 16–05–2017 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στoΚ.Λ. Ελευσίνας, οδός Κανελλοπούλου 10, Ελευσίνα, Τ.Κ. : 192 00, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ40 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL