ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./ Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΠΟΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 03-04-2017 και ώρα 03:35 σε γενόμενο έλεγχο στο υπό την ιδιοκτησία της ΦΙΧ ψυγείο με αρ.κυκλοφορίας ΤΡΕ 9382, διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή της με σκοπό την περεταίρω διακίνηση - εμπορία, τριάντα (30) κιλά ιχθύες του είδους 'merluccius merluccius' (μπακαλιάρος) μικρού μεγέθους διαστάσεων από 12 έως 16 εκατοστά (κάτω του ελαχίστου επιτρεπομένου μεγέθους των 20 εκατοστών), όπως ορίζονται από το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1967/ 2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL