Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Τεχνικού Διαλόγου και Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου και της δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την “Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου”, συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που ανακοινώθηκαν με την Αρ. Πρωτ:2834.4/88703/2016/17-10-2016 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση  Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου και την Αρ.Πρωτ.: 2834.4/104045/2016/07-12-2016 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), εκδήλωσαν ενδιαφέρον / συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 • « Interso Support Services Ltd» - «Kongsberg Norcontrol AS»
 • «YFANTIS Edge Technologies & Consulting Ic» - «Honeywell NV/SA»
 • «Intrasoft International SA Ελληνικό Υποκατάστημα»
 • «SAAB AB»
 • «Cosmos Business Systems S.A.»
 • «THALES HELLAS S.A.»
 • «ΑΤΕΣΕ Α.Ε.» - «TRANSAS»
 • «PASS DEFENCE ΜΕΠΕ» - «Belgian Advanced Technology Systems (BATS)»
 • «SSA AE»
 • «FLIR SYSTEMS» - «ΑΡΜΑΓΚΟΝ ΣΥΜΒ. ΕΠΙΧ. Μ.ΕΠΕ»
 • «ROHDE & SCHWARZ» - «ΑΡΜΑΓΚΟΝ ΣΥΜΒ. ΕΠΙΧ. Μ.ΕΠΕ»
 • «A.ST.I.Μ. Srl»
 • «DEFENCO ΑΕ»
 • «TRADE TECH»
 • «ΜΟΔΙΑΝΟ-ΡΩΣΣΩΝΗΣ ΑΕ» -« Leonardo SpA»
 • «MARATHON DATA SYSTEMS»
 • «INTRACOM Defense Electronics»
 • «SPACE HELLAS AE»
 • «Raytheon»
 • «Lockheed Martin»
 • «ΑLDI LTD» - «IMAGESAT INTERNATIONAL»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

 • Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις_ASTIM
 • Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις_ΑΤΕΣΕ ΑΕ
 • Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις _DEFENCO SA
 • Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις _INTRASOFT SA
 • Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις _MARATHON DATA SYSTEMS
 • Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις _SSA ΑΕ 

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL