Παράνομη ναύλωση Ι/Φ-Α/Ψ σκάφους ξένης σημαίας στην Ιθάκη

Παράνομη ναύλωση Ι/Φ-Α/Ψ σκάφους ξένης σημαίας στην Ιθάκη 
 
 
Βραδινές ώρες χθες, κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη του Λιμεναρχείου Ιθάκης, στο Ι/Φ-Α/Ψ  ''BLU NIKITA III'' (τύπου καταμαράν) σημαίας Μάλτας και νηολογίου Βαλέτα, διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό καθεστώς παράνομης ναύλωσης κατά παράβαση του Νόμου 4256/14.
 
Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο των εγγράφων του ανωτέρω σκάφους, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των επιβατών και της πλοιοκτήτριας εταιρείας είχε συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλωσης έναντι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τη χρονική περίοδο από 01/07/2017 έως 30/08/2017, με λιμένα επιβίβασης και αποβίβασης τη Ζάκυνθο, χωρίς να υφίσταται η απαιτούμενη εκ του ως άνω Νόμου άδεια.
 
Από την οικεία Λιμενική Αρχή κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
 
Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr
 
Σχετικά αρχεία: 

Wildcard SSL