Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών Ιματισμού – Υπόδησης επιχειρήσεων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού ΥΕΜ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #10.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και νόμιμων κρατήσεων.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα      Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΜ 3ο, στο εξής τηλέφωνο:2108231393, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ειδών Ιματισμού – Υπόδησης επιχειρήσεων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού ΥΕΜ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ» μέχρι και την 08–08–2017 και ώρα 10:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γραφείο 608 της ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΜ 3ο, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL