Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων ειδών για την συντήρηση τριών (03) ηλεκτροπαράγωγων ζευγών κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

    3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα                  Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο, στο εξής τηλέφωνα: 2131371300, προκειμένου να                καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την         προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων ειδών  για την συντήρηση τριών (03) ηλεκτροπαράγωγων         ζευγών κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» μέχρι και την 07-09-      2017 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ,     όπου και θα εξετασθούν δημόσια»

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΖ 23.08.2017529.27 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL