Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1.    Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (01) υπερσυμπιεστή (compressor) αριστερής κύριας μηχανής μάρκας MercuryVerado250XLγια την κάλυψη αναγκών Π.Λ.Σ. 1016 Λ/Χ Γυθείου.

2. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.891,07€#, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων. Η δαπάνη απαλλάσσεται Φ.Π.Α.

3.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ. ΑΚΤ./Λ/Χ Γυθείου, στα εξής τηλέφωνα : 22733360650-51, 2733022262, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ενός (01) υπερσυμπιεστή (compressor) αριστερής κύριας μηχανής μάρκας Mercury Verado 250XL για την κάλυψη αναγκών Π.Λ.Σ. 1016 Λ/Χ Γυθείου» μέχρι και την 20–09–2017 και ώρα 11:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Λιμεναρχείο Γυθείου, οδός Πρωθυπουργού Τζανή Τζανετάκη, Γύθειο, Τ.Κ. : 232 00, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL