Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Hellenic Coast Guard

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών πυρόσβεσης και φωτισμού ασφαλείας προς κάλυψη αναγκών  κεντρικού κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #23.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο, στο εξής τηλέφωνα: 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια προμήθεια υλικών πυρόσβεσης και φωτισμού ασφαλείας προς κάλυψη αναγκών  κεντρικού κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» μέχρι και την 15–09–2017 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL