Παράνομη ναύλωση Ε/Γ - Τ/Ρ σκάφους στη Ζέα

Παράνομη ναύλωση Ε/Γ - Τ/Ρ σκάφους στη Ζέα 
 
 
Βραδινές ώρες χθες, κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ζέας  στο Ε/Γ -Τ/Ρ πλοίο “QUEEN OF DATCA” σημαίας Μάλτας, το οποίο βρισκόταν εντός της μαρίνας Ζέας, διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό καθεστώς παράνομης ναύλωσης, κατά παράβαση του Νόμου 4256/2014.
 
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης με λιμένα επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών την μαρίνα Ζέας, για το χρονικό διάστημα από 09/09/2017 έως 19/09/2017, αντί του ποσού των είκοσι οχτώ χιλιάδων ευρώ (28.000 €), άνευ θεώρησης ναυλοσύμφωνου και καταχώρησης αυτού στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.) από τη Λιμενική Αρχή. 
 
Από την οικεία Λιμενική Αρχή κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
 
Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr
Σχετικά αρχεία: 

Wildcard SSL