Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών πυρόσβεσης και φωτισμού ασφαλείας προς κάλυψη αναγκών  κεντρικού κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #23.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο, στο εξής τηλέφωνα: 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια προμήθεια υλικών πυρόσβεσης και φωτισμού ασφαλείας προς κάλυψη αναγκών  κεντρικού κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» μέχρι και την 20–09–2017 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές113.83 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL