Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία :   05 – 10 – 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL