Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών  με χρήση  πενήντα (50) κωδικών πρόσβασης προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και λοιπών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ .

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #9.400,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ   στα  εξής τηλέφωνα: 213137 1300-4361-4362, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών με χρήση πενήντα (50) κωδικών πρόσβασης» μέχρι και την  10–10–2017 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές645.86 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL