Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία :     18–10– 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ 17PROC002039175)1.78 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL