Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών, με CPV: 65122000-0». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 483.600,00 € (τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ημ/νία :    24-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α)822.01 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL