Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1.     Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών ιματισμού και παροχής υπηρεσιών κοπής – ραφής προς κάλυψη αναγκών κατάταξης 101 Δοκίμων Λ/Φ.

2.     Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.350,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

   3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ Δ΄ στο  εξής τηλέφωνο: 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ειδών ιματισμού και παροχής υπηρεσιών κοπής – ραφής στολών προς κάλυψη αναγκών κατάταξης 101 Δοκίμων Λ/Φ» μέχρι και την 16–10–2017 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια»

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τ.Π. ΠΟΥΛΟΒΕΡ-ΣΤΟΛΩΝ 101 ΔΟΚ. Λ/Φ1.27 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL