Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μηχανογραφικής εφαρμογής Τακτικού Προϋπολογισμού – Μητρώου Δεσμεύσεων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #17.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. Γ΄ στα  εξής τηλέφωνα : 213137 4301-4891-4916, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την  ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια της μηχανογραφικής εφαρμογής του Τακτικού Προϋπολογισμού – Μητρώου Δεσμεύσεων » μέχρι και την 31–10- 2017 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 350 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές προδιαγραφές1.34 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL