Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την30-10-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις με σκοπό την αντικατάσταση μελών των ακόλουθων Έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών:

(α) του Αναπληρωτή Προέδρου και του αναπληρωτή του 2ου τακτικού  μέλους-εκπροσώπου της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας (ΔΕΜ) της Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια δύο (02) περιπολικών πλοίων Κατηγορίας ΑΙ >30 μ» προϋπολογισμού 30.000.000 (απαλλάσσεται ΦΠΑ)[Σχ.: Αριθ. 09/2017 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο με αντικείμενο την «προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30μ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€#, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€#», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα εκατομμυρίων ευρώ #60.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)»]

(β) του Αναπληρωτή Προέδρου και του αναπληρωτή του 3ου τακτικού  μέλους της Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια δέκα (10) ταχύπλοων Περιπολικών σκαφών μήκους 16-18 μέτρων»,συνολικού προϋπολογισμού 26.000.000,00 € (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

(γ) του 1ου τακτικού μέλους και αναπληρωτή αυτού της Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών - ανταλλακτικών για τη συντήρηση των ΠΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ», συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000,00 € (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL