Πλωτά Μέσα

Στην αποστολή των πλοίων/σκαφών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνεται:
- Η παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στη θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια, λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα  και αεροσκάφη.
- Η μεταφορά ατόμων που χρειάζονται άμεση βοήθεια (ασθενείς - τραυματίες) με τη συνοδεία ιατρού Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
- Η πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης πράξης στον θαλάσσιο χώρο
- Ο έλεγχος συμμόρφωσης πλοίων σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας
- Η ενεργοποίησή τους σε θέματα δημόσιας τάξης και κρατικής ασφάλειας
- Η πρόληψη ρύπανσης και η αντιμετώπισή της
- Η συμμετοχή σε ασκήσεις και σε κοινές επιχειρήσεις με λοιπές συναρμόδιες Αρχές χωρών Ευρωπαΐκης Ένωσης ή τρίτων χωρών στην αλλοδαπή
- Η διενέργεια νηοψιών
- Η ανάληψη κάθε άλλης ενέργειας που άπτεται των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και αποσκοπεί στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας
- Οι αποστολές που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας
 
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL