Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το  Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 177 του Νόμου 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄/22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27-12-2005) και προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην αζημίως και αδαπάνως ανάθεση υπηρεσιών ολικής καταστροφής του δημευθέντος Ε/Γ-Ο/Γ «ALKYON», σημαίας ΒΟΛΙΒΙΑΣ, σύμφωνα με ανωτέρω προαναφερόμενες διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά στα Τηλέφωνα 2132147671, 2132147707, Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 50, Ταχ. Κώδικας: 185 36 – Πειραιάς, προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους για την αδαπάνως παροχή υπηρεσιών καταστροφής ανωτέρω πλοίου έως και την 13-11-2017 και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά, όπου και θα εξετασθούν.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL