Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς άχρηστων υλικών από το κτίριο ΥΝΑΝΠ επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Πειραιά όπου στεγάζονται Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4ο, στο εξής τηλέφωνο : 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς άχρηστων υλικών από το κτίριο ΥΝΑΝΠ επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Πειραιά όπου στεγάζονται Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ. » μέχρι και την 30–11–2017 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL