Πίνακας καλουμένων υποψηφίων Α/Ξ ΛΣ – ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Νομικού έτους 2011

Πίνακας καλουμένων υποψηφίων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Νομικού έτους 2011

Από τον Κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι ο πίνακας καλουμένων υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού (ανδρών – γυναικών), έτους 2011, όπως καταρτίσθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότητας Νομικού (ανδρών – γυναικών) έτους 2011,προκειμένου αυτοί/ες να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και να παραπεμφθούν στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝ.Υ.Ε.),έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr, καθώς και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

Οι αναφερόμενοι στον ανωτέρω πίνακα υποψήφιοι, πρέπει να παρουσιασθούν την 09-11-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο ΠΕΙΡΑΙΑΣ) για υψομέτρηση ενώπιον της Επιτροπής υψομέτρησης, φέροντας απαραιτήτως μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Ακολούθως, μετά την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υψομέτρησης, οι διαθέτοντες το ελάχιστο απαιτούμενο ύψοςυποψήφιοι, θα συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣη οποία θα λάβει χώρα αυθημερόν και ώρα 11:00 στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

Κατηγορία:


Wildcard SSL