Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προσφορών που αφορούν στην προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έως και την 20-12-2017 και ώρα 10:00΄.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 24-11-2017 σχετική Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL