Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι:

την 18/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς)

θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφώνγια την Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού ΣυστήματοςΚινδύνουκαιΑσφάλειας(GMDSS) μέσωπαράκτιαςυποδομής.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL