Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προμήθειας ενός ακόμα Παράκτιου Περιπολικού Πλοίου και τριών Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατόπιν της θετικής αξιολόγησης των προτάσεων που υπέβαλε η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ειδική Δράση “Εξοπλισμός Οργανισμού FRONTEX”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 90% ενός (01) παράκτιου περιπολικού πλοίου άνω των 30 μ. αξίας 15 εκατ. ευρώ και τριών (03) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών 16-19,5 μ. συνολικής αξίας 7,8 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ έκαστο).

 

Η ανωτέρω αξιολόγηση επικυρώθηκε την 04/12/2017 με την υπ’αριθ. C(2017) 7940 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρ. Επιτροπής, με την οποία τροποποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδος για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και αυξάνεται η συνεισφορά της Ένωσης στον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις κατά 20,52 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί η τεράστια επιτυχία της Ελλάδας, καθώς από τα συνολικά 76 εκατ. ευρώ που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα Κράτη Μέλη, το 27% κατανεμήθηκε σε δράσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Κουρουμπλή και προκειμένου να επιτευχθούν αφενός, η προμήθεια των ανωτέρω μέσων το συντομότερο δυνατό και αφετέρου η ομοιομορφία του στόλου, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, είχε προβλεφθεί εκ των προτέρων η ένταξη αυτών σε υφιστάμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

 

Ως εκ τούτου, το Υ.ΝΑ.Ν.Π προτίθεται να ασκήσει κατά το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 09/2017 διακήρυξης για την προμήθεια 2 παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30 μ, το δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον παράκτιο περιπολικό πλοίο. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι την Τρίτη 19/12/2017 και ώρα 15:00.

 

Αντίστοιχα, τα τρία (03) ταχύπλοα περιπολικά πλοία θα προστεθούν στον επικείμενο διαγωνισμό για την προμήθεια δέκα (10) αντίστοιχων σκαφών με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 29/12/2017.

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης “Εξοπλισμός Οργανισμού FRONTEX”, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ πρόκειται να αποκτήσει συνολικά, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τρία (03) παράκτια περιπολικά πλοία άνω των 30 μ., τρία (03) ταχύπλοα περιπολικά πλοία 16-19,5 μ. και ένα (01) βαν επιτήρησης, εξοπλισμένο με θερμική κάμερα και ραντάρ, συνολικού προϋπολογισμού 53,40 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 48,06 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρ. Ένωση. Για το λόγο αυτό, τα εν λόγω επιχειρησιακά μέσα θα διατίθενται υποχρεωτικά για τουλάχιστον τέσσερις (04) μήνες ετησίως σε μικτές επιχειρήσεις εκτός Ελλάδος, που συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX).

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL