Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #17.205,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.Ε.Π., στα εξής τηλέφωνα : 2131371060, 2131374123, 2131374502 & 2131371343, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» μέχρι και την 22–12–2017 και ώρα 10:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 250 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL