Ολοκλήρωση επιμορφωτικών σεμιναρίων ελέγχου εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας και βελτίωση των ελέγχων-επιθεωρήσεων αλιείας

Ολοκληρώθηκαν τα διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (Δ.ΕΛ.ΑΛ.), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που πραγματοποιήθηκαν στο συνεδριακό κέντρο του ΟΛΠ, από τις 24 Οκτωβρίου μέχρι την 01 Νοεμβρίου 2011 και στα οποία συμμετείχαν 119 στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, από όλη την Ελλάδα.

Στόχος των σεμιναρίων αυτών, ήταν η επιμόρφωση του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, σε θέματα ελέγχου εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και η βελτίωση των ελέγχων και επιθεωρήσεων αλιείας από το προσωπικό, αλλά και τα μέσα του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στα θέματα που  συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ήταν ο διοικητικός έλεγχος της αλιευτικής νομοθεσίας, οι νέοι κανονισμοί ελέγχου αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αλιευτικά εργαλεία της μέσης αλιείας (μηχανότρατα, γρι γρι, βιντζότρατα),τα αλιεύματα και ο τρόπος μέτρησης του μεγέθους τους, το Κοινοτικό αλιευτικό μητρώο, το σχέδιο  αποκατάστασης του ερυθρού τόνου, τα ημερολόγια αλιείας, οι επιθεωρήσεις αλιείας από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και η παρουσίαση του νέου οργάνου μέτρησης διχτυών.

Τα θεματικά αντικείμενα εισηγήθηκαν ο Διευθυντής και οι Τμηματάρχες της Δ.ΕΛ.ΑΛ. και ο ανώτερος συντονιστής εκπαίδευσης της Κοινοτικής υπηρεσίας  ελέγχου αλιείας, κ. Παπαιωάννου Θεμιστοκλής.

Σημειώνεται ότι η πραγματοποίηση των επιμορφωτικών αυτών σεμιναρίων γίνεται με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL